FABB sportswear privacybeleid en cookiebeleid

Dit privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u interactie heeft met FABB-sportswear.com. Er wordt ook uitgelegd hoe uw persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden, welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

 • Welke persoonsgegevens verzamelen we en wanneer?
 • Waarom en hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
 • Delen van uw persoonsgegevens
 • Bescherming en beheer van uw persoonsgegevens
 • Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens
 • Cookiebeleid
 • Wijzigingen in ons privacybeleid
 • Vragen en feedback

Welke persoonsgegevens verzamelen we en wanneer?

Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen om u de producten en diensten, waar u ons om verzoekt, te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u aankopen doet, contact opneemt met onze website.

Deze persoonsgegevens omvatten uw:

 • contactgegevens, inclusief naam, e-mail, telefoonnummer, bezorg- en factuuradres;
 • persoonsgegevens waaronder geslacht, woonplaats, geboortedatum en aankoopgeschiedenis;
 • betalingsgegevens;

Waarom en hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens als volgt:

Om de functies van onze website en diensten die u vraagt te leveren

Wanneer u onze website en webshop gebruikt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om het gevraagde product of de gevraagde dienst te leveren.  Wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet in de webshop, of als u deelneemt aan een evenement of een promotie, zullen wij de door u opgegeven contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over de aankoop, het evenement of de promotie. Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, zullen wij gegevens over u, zoals leverings- of betalingsgegevens, of het product dat u gekocht hebt, gebruiken om u te helpen een probleem of vraag op te lossen.

Om ons bedrijf, producten en diensten te exploiteren, te verbeteren en te onderhouden

Wij gebruiken de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering.  Bijvoorbeeld, als u een aankoop doet, gebruiken we de informatie die u ons verstrekt in het kader van die aankoop voor boekhoudkundige, audit- en andere interne functies.  We kunnen persoonsgegevens over uw gebruik van onze producten en diensten aanwenden om uw gebruikservaring te verbeteren en om ons te helpen technische en onderhoudsproblemen vast te stellen en onze website en webshop te beheren.

Om de rechten, eigendom of veiligheid van FABB sportswear of anderen te beschermen

Wij kunnen uw persoonsgegevens over hoe u onze webshop gebruikt eveneens gebruiken ter preventie, opsporing van en onderzoek naar fraude, misbruik, illegaal gebruik en inbreuken op onze gebruiksvoorwaarden en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid of het toepasselijk recht.

Wettelijke grondslagen

Om uw persoonsgegevens te verwerken, baseren wij ons op bepaalde wettelijke grondslagen, afhankelijk van de wijze waarop u interactie heeft met onze website en webshop.

 • Indien u FABB sportswear producten in onze webshop koopt, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om onze overeenkomst met u uit te voeren. Zo hebben wij bijvoorbeeld uw betalings- en contactgegevens nodig om uw bestelling te bezorgen.
 • Wij baseren ons tevens op andere wettelijke grondslagen, zoals onze gerechtvaardigde belangen als bedrijf, om informatie te verwerken over de effectiviteit van onze marketingcampagnes, producten, diensten, evenementen en andere promotionele activiteiten; het uitvoeren, verbeteren en onderhouden van onze bedrijfsvoering, producten en diensten; het beschermen van de rechten, eigendommen en veiligheid van ons of van derden; voor algemene onderzoeks- en analysedoeleinden. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen nemen wij passende maatregelen om te waarborgen dat de belangen die wij nastreven in evenwicht zijn met uw belangen, rechten en vrijheden. Indien u daarom verzoekt, lichten wij dat graag nader toe.
 • We verwerken uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan een wettelijk vereiste of om uw vitale belangen te beschermen.

Delen van uw persoonsgegevens

FABB sportswear deelt uw persoonsgegevens met:

 • Derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens FABB sportswear, bijvoorbeeld voor de verwerking van credit cards en betalingen, verzendingen en leveringen, hosting, beheer en onderhoud van onze gegevens, verspreiding van e-mails, onderzoek en analyse, beheer en promotie van het merk en producten en het aanbieden van bepaalde diensten en functies. Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, gaan we overeenkomsten aan waarin zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen,
 • Andere derden voor zover dit noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht; (ii) illegaal gebruik van onze website en webshop of inbreuken op de gebruiksvoorwaarden van onze website en webshop en ons beleid te voorkomen; (iii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden; en (iv) te assisteren bij fraudepreventie of onderzoeken naar fraude (bijvoorbeeld namaak).
 • Aan elke andere derde waarvoor u toestemming hebt verleend.

Bescherming en beheer van uw persoonsgegevens

Versleuteling & Beveiliging: wij maken gebruik van een verscheidenheid aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief versleuteling en verificatietools, om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Bewaring van uw persoonsgegevens: uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden, die uiteengezet zijn in dit privacybeleid, uit te voeren (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft). Wij bewaren persoonsgegevens die betrekking hebben op de aankoop van producten langer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals wetgeving op het gebied van belastingen en aankopen en voor garantiedoeleinden).

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht om te verzoeken om: (i) toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (portabiliteit) en uw persoonsgegevens over te dragen aan een ander bedrijf; (iii) correctie van uw persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn; of (iv) wissen of beperking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden als voorzien door het toepasselijk recht. Dit zijn geen absolute rechten. Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.
Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt aanvragen of een van uw andere rechten wenst uit te oefenen, stuurt u dan een e-mail naar info@fabb-sportswear.com.

Cookies

Wanneer u onze website en webshop gebruikt, verzamelt FABB sportswear informatie, die mogelijk persoonsgegevens bevat, van uw browser en slaat deze informatie op. Wij gebruiken verschillende methodes, zoals cookies, om deze informatie te verzamelen, en deze kunnen de volgende gegevens van u bevatten: (i) IP-adres; (ii) unieke cookie identifier, cookiegegevens en informatie of uw apparaat uitgerust is met software die toegang biedt tot bepaalde functies; (iii) de unieke ID en het type van uw toestel; (iv) domein, browsertype en taal; (v) besturingssysteem en systeeminstellingen; (vi) land en tijdzone; (vii); (vii) informatie over uw interactie met onze website waaronder aankopen.

Derden kunnen eveneens informatie verzamelen via onze website door middel van cookies, plugins van derden en widgets. Deze derden verzamelen deze gegevens rechtstreeks van uw internetbrowser en de verwerking van deze gegevens is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Meer informatie over de identiteit van deze derden en hun privacybeleid kunt u bij ons per e-mail opvragen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website en webshop door onze klanten te volgen en om inzicht te krijgen in de voorkeuren van onze klanten. Dit stelt ons in staat om diensten te leveren aan onze klanten en hun online-ervaring te verbeteren. In het algemeen worden cookies op onze website en webshop gebruikt voor:

 • Functionele doeleinden: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van onze webshop en zijn daarom altijd ingeschakeld. Tot deze categorie behoren cookies die ervoor zorgen dat u wordt herinnerd wanneer u op onze webshop surft binnen één enkele sessie of, als u dit wenst, van sessie tot sessie. Zij zorgen ervoor dat het winkelwagentje en het check-out proces mogelijk zijn en helpen bij beveiligingskwesties en bij het naleven van regelgeving.

Voor een volledig en actueel overzicht van iedere partij die zich toegang verschaft tot uw internetbrowser (via FABB sportswear of op een andere wijze), raden wij u aan een daartoe bestemde webbrowser plugin te installeren.  U kunt er ook voor kiezen dat uw computer u iedere keer, wanneer een cookie wordt verzonden, waarschuwt, of u kunt alle cookies uitschakelen. U kunt dit doen via uw browserinstellingen op elke browser en toestel dat u gebruikt. Iedere browser is enigszins anders, dus kijk in het Help-menu van uw browser voor de juiste manier om uw cookie-instellingen te wijzigen. Als u cookies uitschakelt, kan het zijn dat u geen toegang hebt tot verschillende functies van diverse websites en webshops en zullen bepaalde diensten niet goed functioneren. Verder is algemene informatie over het uitschakelen van gepersonaliseerd adverteren te vinden op de website van Digital Advertising Alliance.

Vergelijkbaar kunt u uw persoonlijke voorkeuren op uw mobiele apparaat wijzigen op apparaat niveau. Om bijvoorbeeld uw advertentievoorkeuren in iOS te wijzigen, bezoek Instellingen > Privacy > Tracking > Sta trackingverzoeken van apps toe. Om uw advertentievoorkeuren in Android te wijzigen, bezoek Instellingen > Google > Advertenties > Afmelden voor personalisatie van advertenties.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Zowel het toepasselijk recht als onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Wanneer wij beslissen om ons privacybeleid te herzien, zullen wij de wijzigingen op onze website posten. Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Wij raden u ten stelligste aan ons privacybeleid te lezen en op de hoogte te blijven van onze praktijken. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in maart 2023.

Vragen en feedback

Wij verwelkomen al uw vragen, opmerkingen en problemen met betrekking tot ons privacybeleid en onze privacypraktijken.

Als u feedback wenst te geven of indien u vragen of problemen hebt, of uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, stuurt u ons dan een e-mail|: info@fabb-sportswear.com.

De contactgegevens van onze functionaris voor de gegevensbescherming zijn: FABB sportswear, Moezelhavenweg 97, 1043 AM, Amsterdam, Nederland of info@fabb-sportswear.com.

Als u contact met ons opneemt, met een klacht over privacy, zal de klacht worden beoordeeld met het doel het probleem tijdig en effectief op te lossen. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit van het land waar u woont.